متن کامل قانون برنامه ششم توسعه- اخبار سیاسی تسنیم

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان- تبریز: این دانشگاه به دانشجویانی که در سایت خطیب پذیرفته شوند هیچ گونه امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه و سرویس ایاب و ذهاب ارائه نمی دهد. ب- مقررات و آییننامههای سرمایهگذاری ذخایر بیمهای بهمنظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد. کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرحهای(پروژههای) خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با بهکارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیکتر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران صفادشت

در طول اجرای برنامه، حکم جزء (1) بند (پ) ماده (113) بر ماده (2) قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب 7/9/1380 در بخش مغایرت حاکم است. تبصره- دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندانها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندانهای جدید از محل فروش زندانهای قدیمی مبلغ مذکور به معتبر خزانه اعاده گردد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود. گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی از اواخر آذرماه 95 در صحن علنی آموزشکده فنی و حرفه‌ای ولیعصر مجلس بررسی شد. دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بینالمللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول شماره(11) و (12) و (13) را اجرائی نمایند. دانشگاه فنی و حرفهای با رویکرد کارآفرینی و مهارت آموزی به دانشجویان راه اندازی شده است و تربیت نیروی فن ورز و متخصص در حوزه کاردانی و کارشناسی مأموریت این مرکز آموزش عالی است تا افراد بعد از دانش آموختگی وارد بازار کار شوند.

غ- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلامهای مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایهگذاران حداکثر ظرف مدت دوماه اقدام نماید و درصورت رد گزارشها و درخواستهای مذکور دلایل را کتباً بهصورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذینفعان اعلام کند. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد. ب- انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (10) این قانون بهعنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی. تبصره- در ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغییر مییابد. میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه سالانه با رعایت ماده (48) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/12/1393مشخص خواهد شد.

آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران بوشهر

تبصره- درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است. استان سمنان کتابخانه سلمان فارسینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان همدان کتابخانه عمومی آیت الله نهاوندینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان گیلان کتابخانه عمومی آیت الله حکیمنهاد کتابخانه معتبر های عمومی کشور. استان آذربایجان غربی کتابخانه عمومی قوشچینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان تهران کتابخانه استاد شهریارنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان یزد کتابخانه عمومی امام حسین (ع)نهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان یزد کتابخانه عمومی امام علی (ع) یزدنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان مازندران کتابخانه عمومی بابلسرنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان مازندران کتابخانه عمومی هاشمی نژادنهاد کتابخانه های عمومی دانشکده فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی کشور. استان خوزستان کتابخانه عمومی ملاصدرا ویسنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان سیستان و بلوچستان کتابخانه عمومی 22 بهمننهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان کرمانشاه کتابخانه عمومی سیدطاهر هاشمینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان آذربایجان شرقی کتابخانه عمومی مولانا ایلخچینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان مازندران کتابخانه عمومی شهدای آلاشتنهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان یزد کتابخانه عمومی شهدای بنادکوکنهاد کتابخانه های عمومی کشور.

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با معتبر وب سایت خود باشید.

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

پاربرگ سایت

تماس با ما